Oferujemy Państwu usługi transportowe w zakresie przewozu piasku, gruzu, opału, owoców i płodów rolnych oraz innych przedmiotów wielkogabarytowych. Dysponujemy samochodem z podnoszonym wywrotem, co pozwala na szybki i łatwy wyładunek. Działamy solidnie i terminowo.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zapewniamy możliwość pocięcia drewna.

Uwaga:
Do przewozu opału wymagamy poświadczenia własności w postaci opłaconej faktury.
Transportowane drewno opałowe musi posiadać ocechowanie. (nie dotyczy drzew owocowych)